Projekti

DOSEDANJI PROJEKTI - REFERENCE

Projektiranje

Projektiranje v 3D obliki

Izdelava renderjev

Dejanska izvedba - dobava in montaža

Reference

 • Art hotel Tartini, Piran – Rekonstrukcija kuhinje – Projektiranje IDR in PZI tehnološkega načrta
 •  Industrijska Hala Šempeter, Šempeter -Proizvodnja pizz – Projektiranje IDZ in PZI
  tehnološkega načrta
 • Reja transport, Kozina – Projektiranje IDZ tehnološkega načrta
 • Gostilna pri Zotlarju, Vremski Britof – Novi oddelek pizzerije- Projektiranje IDZ in PZI
  tehnološkega načrta
 • Institut Jožef Stefan, Ljubljana – Rekonstrukcija kuhinje – Projektiranje PZI teh. načrta ter
  nadzor nad projektom
 • Intelectus – Manjša kuhinja – Projektiranje IDZ in PZI tehnološkega načrta
 • Koča na Kokoši, Lokev – Rekonstrukcija obstoječe kuhinje – Projektiranje IDR in PZI
  tehnološkega načrta
 • Kobal & CO, Ljubljana – Rekonstrukcija kuhinje – Projektiranje PZI tehnološkega načrta
 • Parenzana, Ljubljana – Rekonstrukcija kuhinje – Projektiranje PZI tehnološkega načrta
 • Krtina DˇAmpezzo, Dol pri Ljubljani – Rekonstrukcija kuhinje – Projektiranje IDR in PZI
  tehnološkega načrta
 • Gallusovo nabrežje, Ljubljana – Novi bar-kavarna – Projektiranje IDZ in PZI tehnološkega
  načrta
 • Rona GTS, Idrija – Rekonstrukcija bara – Projektiranje PZI tehnološkega načrta
 • Oštarija, Kranjska Gora – Rekonstrukcija kuhinje – Delno projektiranje PZI tehnološkega
  načrta
 • OŠ in Vrtec Preddvor, Preddvor – Rekonstrukcija in novogradnja – Projektiranje IDR in PZI
  tehnološkega načrta
 • OŠ Spodnji Duplek, Spodnji Duplek – Rekonstrukcija kuhinje – Projektiranje IDR in PZI
  tehnološkega načrta
 • Butični hotel Ljutomer, Ljutomer – Novogradnja kuhinje – Projektiranje IDR in PZI
  tehnološkega načrta
 • Pizzeria Piccola, Ljubljana – Rekonstrukcija bara – Projektiranje IDR in PZI tehnološkega načrta
 • Rudolfova malca, Rakek – Rekonstrukcija slaščičarne – Projektiranje PZI tehnološkega načrta
 • Kavarna, Nova Gorica – Novogradnja bara – Projektiranje IDZ in PZI tehnološkega načrta,
  svetovanje, nadzor ter izvedba
 • Pivovarna Zajc, Cerkno – Rekonstrukcija in novogradnja kuhinje in šanka – Projektiranje IDR in
  PZI tehnološkega načrta